De rijopleiding EbijB wordt verzorgd door onze instructeurs Herman en Rengert. Voor het rijbewijs EbijB hoef je geen theorie-examen te doen. De opleiding wordt vaak in een dag gegeven, zowel de lessen evenals het praktijkexamen EbijB. Niet voor iedereen is het weggelegd om in 1 dag het rijbewijs B-E te halen. Voor het aanvragen doen wij dan ook een intakeles van 1 of 1,5 uur. Bij deze intakeles wordt bekeken of het haalbaar is in 1 dag, of dat er nog wat extra les bij moet (voor de dagcursus moet je het achteruitrijden op de spiegels feilloos kunnen). Na de intakeles wordt samen met de instructeur bekeken of een dagcursus wat voor je is, hoeveel lessen je nodig hebt en wanneer je examen kunt doen. Heb jij al ervaring met het rijden van een grote combinatie dan kun je eventueel de intake achterwege laten.

Je krijgt op de de dag van je examen 6 of 8 uur rijles. De rijlessen bestaan voor een deel uit bijzondere verrichtingen en ook uit verkeersdeelname. Alles wordt stap voor stap uitgelegd zodat je het voertuig met aanhangwagen beheerst.

Je dient voor het examen EbijB de volgende bijzondere verrichtingen uit te kunnen voeren:

  de hellingproef
  achteruitrijden in rechte lijn en stoppen op aangegeven plaats
  keren op de rijbaan
  achteruitrijden in een garage of inrit keren dmv een zijstraat
  keren dmv een halve draai
Een dagcursus kan op verschillende manieren worden gevolgd:
In een dag of in twee halve dagen.

De dagcursus duurt van 8.00 uur ’s morgens tot 14.30 uur. Examen wordt dan om 14.55 uur afgenomen.
De halve dagen wordt gegeven op twee ochtenden van 8.00 uur tot en met 12.00 uur. Aansluitend is dan op de tweede ochtend het examen.
Vaak vindt het examen dan plaats om 11.40 uur of 13.05 uur.

Complete dagcursus, 6 uur rijles en examen EbijB, voor € 550,00